Cung cấp đồng bộ và tối ưu các giải pháp hàn hóa nhiệt.
vn
CÔNG TY TNHH SG VIỆT NAM

KHUÔN HÀN 3 NGẢ CÁP CỌC

Thứ ba, 18/06/2019, 15:40 GMT+7
KHUÔN HÀN 3 NGẢ CÁP CỌC

KHUÔN HÀN 3 NGẢ CÁP CỌC

* KHUÔN HÀN 4 NGẢ GỒM: 3 NGẢ CÁP VÀ 1 ĐẦU CỌC

- Hàn cáp với cọc, 3 ngả cáp với 1 đầu cọc tiếp địa, hàn trên đầu cọc

- Hàn kiểu dạng chia nhiều ngả, nhánh rẽ cáp thoát sét

- Hàn cho tiếp địa thoát sét, đóng cọc, hàn trên đầu cọc

- Thường hàn ở vị trí giao lộ giữa nhiều nhánh cáp 

MYi_han_3_ngY_cap_va_1_YYu_cYc

TAG

Ý kiến của bạn