Cung cấp đồng bộ và tối ưu các giải pháp hàn hóa nhiệt.
vn
CÔNG TY TNHH SG VIỆT NAM
Chính sách bảo mật

Riêng tư của khách hàng vô cùng quan trọng vì thế, chúng tôi chỉ sẽ sử dụng tên và một số thông tin khác của quý khách theo cách được đề ra trong Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi chỉ sẽ thu thập những thông tin cần thiết và có liên quan đến giao dịch giữa chúng tôi và quý khách.

Quý khách có thể ghé thăm trang web mà không cần phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Nếu quý khách có ý kiến hay đóng góp gì, xin vui lòng gửi email tới info@sgvietnam.vn , chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe những nhận xét của quý khách.

Quy định Bảo mật của chúng tôi hoàn toàn tuân theo theo Quy định của Pháp luật về Bảo mật thông tin cá nhân.

Thu thập thông tin cá nhân

sgvietnam.vn không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

Khi quý khách đăng ký tài khoản sgvietnam.vn, thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:

  • - Tên
  • - Địa chỉ giao hàng
  • - Địa chỉ
  • - Email
  • - Số điện thoại di động

Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

  • - Giao hàng quý khách.
  • - Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng.
  • - Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm.
  • - Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của quý khách.

Chúng tôi có thể chia sẻ tên và địa chỉ của quý khách cho dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp của chúng tôi để có thể giao hàng cho quý khách.