Cung cấp đồng bộ và tối ưu các giải pháp hàn hóa nhiệt.
vn
CÔNG TY TNHH SG VIỆT NAM

Hướng dẫn chọn thuốc hàn hóa nhiệt phù hợp

Chủ nhật, 31/05/2015, 10:30 GMT+7

Để có thể hàn các mối hàn hóa nhiệt chuẩn đẹp và lại tiết kiệm chi phí, tránh lãng phí mà vẫn đảm bảo chất lượng mối hàn thì chúng ta cần biết và chọn đúng các loại thuốc hàn phù hợp với từng kiểu khuôn hàn hóa nhiệt theo yêu cầu của nhà sản xuất. Hiện các loại thuốc hàn phổ biến bao gồm: 65g, 90g, 115g, 150g, 200g, 250g…

Với mỗi loại trên tương ứng và phù hợp với thông số của từng kiểu khuôn hàn nhất định, bởi vậy chúng ta cần chọn cho đúng loại theo yêu cầu kỹ thuật của hãng sản xuất thuốc hàn, khuôn hàn hóa nhiệt. Nếu cho nhiều thuốc hàn quá hoặc thừa thuốc hàn thì gây lãng phí, thậm chí gây kẹt khuôn hàn và mối hàn trong quá trình hàn. Nếu chúng ta tiết kiệm quá, cho ít, thiếu thuốc hàn so với định mức từ nhà sản xuất cho từng kiểu mối hàn, khuôn hàn của nhà sản xuất thì có thể làm cho mối hàn không đảm bảo chất lượng, xấu về mặt mỹ quan, ảnh hưởng đến độ kết dính, sự chắc chắn, độ bền, dẫn điện thoát sét của mối hàn hóa nhiệt.

Các kiểu mối thông dụng:

  • Mối Hàn chữ T (3 ngả cáp)

+ Cáp với cáp: 70-70mm2 hoặc 70-95mm2 hoặc 70-120mm2 dùng loại 90g, 95-95mm2 dùng loại 115g, 95-120mm2 hoặc 120-120mm2 dùng loại 150g, 150-150mm2 dùng loại 200g, 240-240mm2 dùng lọ 300g, 300-300mm2 dùng lọ 400g

T   TT

+ Cọc với cáp: 16-95mm2 dùng loại 115g, 16-300mm2 dùng loại 250g, 16-50mm2 dùng loại 90g, 16-70mm2 dùng loại 90g hoặc 115g, 16-120mm2 dùng loại 150g, 16-240mm2 dùng loại 200g hoặc 250g.

 

  • Mối Hàn chữ Thập

+ Cáp với cáp: 70-70mm2 dùng loại 115g, 70-95mm2 hoặc 95-95mm2 hoặc 70-120mm2 dùng loại 150g, 95-120mm2 hoặc 120-120mm2 dùng loại 200g, 120-300mm2 dùng lọ 400g, 120-240mm2 dùng lọ 300g

X  

+ Cọc với cáp (4 ngả cáp): 16-70mm2 hoặc 16-95mm2 dùng loại 115g, 16-120mm2 dùng loại 150g hoặc 200g, 16-150mm2 dùng loại 200g, 16-240mm2 dùng lọ 350g hoặc 400g

Khuon_CR33_4_ngY_cap_-_CYc

 

 

  • Mối Hàn nối thẳng (cáp cáp)

+ Cáp với cáp: 50-50mm2 dùng loại 65g; 70-70mm2, 95-95mm2, 120-120mm2 dùng loại 90g, 150-150mm2 hoặc 240-240mm2 hoặc 300-300mm2 dùng loại 250g,

TH

 

Để tìm hiểu chi tiết tại: www.sgvietnam.vn

 

TAG

Ý kiến của bạn