Cung cấp đồng bộ và tối ưu các giải pháp hàn hóa nhiệt.
vn
CÔNG TY TNHH SG VIỆT NAM

CÁC KIỂU KHUÔN HÀN HÓA NHIỆT THÔNG DỤNG CƠ BẢN

Thứ ba, 17/05/2016, 10:34 GMT+7

- Khuôn hàn chữ T Cọc và cáp, cọc và thanh la (băng đồng)

              khuon_chy_t___cr2       Kind_of_Mold_25x3

- Khuôn hàn 3 ngả, 4 ngả cáp và cọc tiếp địa

               Khuon_CR25_3_ngY_cap  Khuon_CR33_4_ngY_cap

- Khuôn hàn 4 ngả băng đồng và cọc tiếp địa

 

- Khuôn hàn kiểu T giữa Cáp đồng và cáp đồng  hoặc cáp thép

             Khuon_han_T_Cap_-_Cap_CC2

- Khuôn hàn 4 ngả, kiểu chữ thập cáp và cáp, băng đồng và băng đồng

              Khuon_CC4  Capture

- Khuôn hàn nối thẳng cáp và cáp, cáp và cọc

           Khuon_CR7

- Khuôn hàn song song cáp và cáp

         Khuon_CC7   Khuon_CC14

- Khuôn hàn mặt bích, lập là, thanh 

              Khuon_CA1-CS1  Mold_1

- Khuôn hàn giữa cáp và lập là, cáp và thanh la

 

                    cb-26

Ý kiến của bạn