Cung cấp đồng bộ và tối ưu các giải pháp hàn hóa nhiệt.
vn
CÔNG TY TNHH SG VIỆT NAM

Tổng công ty GTEL (TELECOMMUNICATION GTEL )

Thứ tư, 17/05/2017, 09:51 GMT+7
Tổng công ty GTEL (GTEL TELECOMMUNICATION )

Tổng công ty GTEL (GTEL TELECOMMUNICATION )

Dự án: Xây lắp trạm Viễn thông BTS thu phát sóng 2G 3G 4G

Địa điểm: Toàn Quốc

Hạng mục: Hàn hóa nhiệt, tiếp địa chống sét, bột giảm điện trở đất Gem,

Chủ đầu tư: Tổng công ty viên thông Toàn Cầu

Giai đoạn: 2016-2019

 


 

 

 

Ý kiến của bạn