Cung cấp đồng bộ và tối ưu các giải pháp hàn hóa nhiệt.
en
CÔNG TY TNHH SG VIỆT NAM

KHUÔN HÀN 5 NGẢ CÁP CỌC

Tuesday, 18/06/2019, 15:28 GMT+7
KHUÔN HÀN 5 NGẢ CÁP CỌC

KHUÔN HÀN 5 NGẢ CÁP CỌC

* KHUÔN HÀN 5 NGẢ CÁP CỌC

- Hàn cho tiếp địa chống sét, hàn kiểu đa năng, hàn chữ thập cáp cọc

- Kiểu hàn 4 ngả cáp với 1 đầu cọc tiếp địa (hàn cho đóng cọc), hàn trên đầu cọc tiếp địa, cọc thoát sét

- Dùng hàn lứoi tiếp địa, kiểu đan lưới, nhiều ngả cáp thoát sét

TAG

Ý kiến của bạn